Admin

 • Xem video hướng dẫn học tại đây

 • Các em theo dõi video hướng dẫn học tại đây:

 • Nơi giao lưu học hỏi

 • Bài giảng trực tuyến Automat

 • Bắt đầu thi thử ngay

  Thi trắc nghiệm tổng hợp

  • Xin chào các bạn đến với trắc nghiệm Tổng hợp
  • Thời gian làm bài là 15 phút
  • Mỗi câu có 1 điểm

 • Mời các bạn xem và tải

 • Mời các bạn xem và tải

 • Bài giảng trực tuyến Công nghệ Internet

 • Admin đã đổi ảnh hồ sơ 2 năm trước đây

 • Admin đã đổi ảnh hồ sơ 2 năm trước đây

 • Bắt đầu thi thử ngay

  Trắc nghiệm Microsoft Power Point

  • Xin chào các bạn đến với trắc nghiệm Microsoft Power Point
  • Thời gian làm bài là 15 phút
  • Mỗi câu có 1 điểm

 • Bắt đầu thi thử ngay

  Trắc nghiệm Microsoft Excel

  • Xin chào các bạn đến với trắc nghiệm Microsoft Excel
  • Thời gian làm bài là 15 phút
  • Mỗi câu có 1 điểm

   

 • Bắt đầu thi thử ngay

  Trắc nghiệm Microsoft Word

  • Xin chào các bạn đến với trắc nghiệm Micorsoft Word
  • Thời gian làm bài là 15 phút
  • Mỗi câu có 1 điểm

 • Bắt đầu thi thử ngay

  Trắc nghiệm Hệ điều hành và Windows

  • Xin chào các bạn đến với trắc nghiệm môn Hệ điều hành và Windows
  • Thời gian làm bài là 15 phút
  • Mỗi câu có 1 điểm

 • sdaasd

 • Nạp thêm nữa